Свободен прием

гр.Пловдив

Сряда от 14:00ч.

ДКЦ "Св. Георги", каб.45, бул. Васил Априлов 15А,
/поликлиника на Държавна болница/

гр. Пазарджик

Понеделник от 15:30

Медицински център "Ескулап"
ул. Свети Архангел 19А

гр.Асеновград

Четвъртък от 14:30 часа

"Общинска болница", ет.2, АГ кабинет
ул. Александър Стамболийски 28