д-р Цветков

Д-Р ПАРАШКЕВ МИЛЧЕВ ЦВЕТКОВ

Роден през 1961 година в град Плевен.
Висше медицинско образование – 1986 година, Медицински университет Пловдив.
Придобити специалности по Хирургия (1995 г.) и Онкология (1998 г.).

 

 

Многократни специализации в областите, в които работи, и по пластична и реконструктивна хирургия;
Участвал в екип специалисти за разработване и прилагане на нов метод на органосъхраняваща операция на млечната жлеза при рак на гърдата
Семеен.
В свободното си време се занимава активно със спорт.