Хирургия и онкология

Ежедневната оперативна дейност на д-р Цветков е свързана с хирургичното лечение на доброкачествени и злокачествени тумори.

В днешно време думата рак звучи страшно, но голяма част от различните видове онкологични заболявания са лечими, в зависимост от формата, локализацията и ранното откриване (стадия).

Терминът „рак” означава група клетки, растящи и размножаващи се без контрол, които има вероятност да се разпространяват до други части на тялото. Ракът може да навреди на организма по различни начини. Раковите клетки взимат енергията и мястото на нормалните клетки. Те се разпространяват чрез: лимфната и кръвоносната системи и по съседство до други части на тялото. Този процес се нарича метастазиране.Статистиката показва, че една на всеки десет жени развива рак на гърдата през живота си. Ако е открит рано, преди да има метастази извън гърдата, повече от 95% от пациентките могат да бъдат излекувани.

Хирургичното лечение се състои в отстраняване на заболелия участък или целия орган в зависимост от местоположението, големината, стадия и желанието на пациента. Към премахването се добавя и отстраняване на лимфните възли от съответната мишнична област – лимфна дисекция. Прогнозата за по-нататъшно развитие се осъществява на база: големина, брой засегнати лимфни възли, наличие или не на далечни метастази, хормонална чувствителност на тумора, засягане генома (ДНК) на клетката, възраст, наличие на рискови фактори и генетична обремененост.

Хирургичните операции за лечение на рака на гърдата биват няколко вида:

  • Премахване на цялата гърда – радикална мастектомия.
  • Премахване част от гърдата – органо-съхраняващи операции.
  • Едномоментно премахване на гърдата – мастектомия и оформяне на нова гърда с импланти.
  • Гърдата има и доброкачествени новообразувания – тумори. Те се лекуват с локално отстраняване на заболялата тъкан.

д-р Цветков практикува всички от гореспоменатите методи.

Освен с проблемите на млечната жлеза д-р Цветков се занимава и с профилактиката, диагностиката и лечението на:

  • Стомашно чревен тракт – чревни тумори.
  • Щитовидна жлеза – ехография, оперативно отстраняване на доброкачествени заболявания и възли, злокачествени новообразувания.
  • Кожни тумори и бемки, малигнен меланом, различни форми на кожен рак.
  • Заболявания от обема на общата хирургия.

Д-р Цветков разполага със собствен ехографски апарат и извършва ехографски прегледи за заболявания на млечна и щитовидна жлеза.